Digital Samtid – Del 1

Oppgaver til filmen Lo and Behold:

1.Hva er internett, egentlig?
Internett er, etter hva jeg har oppfattet, evnen pc’er har til å kommunisere med hverandre over større strekninger. Internett er noe som lar oss være tilgjengelig og i kontakt med andre hele døgnet.

2. Var det noe som overrasket deg i filmen? I så fall hva?
Jeg ble overrasket over at de førerløse bilene hadde evnen til å lære av de ander bilene sine feil. Når f.eks en bil crashet ville ingen av de andre bilene gjøre den samme feilen om igjen.

3. Var det noe som var vanskelig å forstå? I så fall hva?
I starten var et par ting som var litt vanskelig å forstå, men jeg forstod dette senere utover filmen.

4. Nevn noen avgjørende måter internett har forandret dagliglivet vårt på?
Internett gir oss mulighet til å både bli nådd og nå andre når og hvor vi vil, uavhenig av hvor vi er i verden. I tillegg får vi med oss nyheter og hendelser som skjer langt unna der vi befinner oss. Internett lar oss også legge ut og laste opp ting som bilder og videoer. Om man legger ut dette av andre kan det påføre psykiske skader eller forårsake nettmobbing. Nettmobbing er etter min mening værre enn vanlig mobbing. Det er lettere å sette en stopper for vanlig mobbing enn nettmobbing, og nettmobbing er også vanskeligere å legge merke til for voksne og foresatte. I tillegg er det også lettere for mobberen å være “modig” på nettet, siden de ikke snakker ansikt til ansikt med offeret.

Oppgaver fra arket Hør deg selv:

 1. Hvor mange timer bruker du daglig på Internett?
  Dette er et spørsmål som er litt vanskelig å svare på, siden bruken min av Internett varier fra dag til dag. Det kommer helt ann på både hvilket fag jeg har på skolen og hva slags lekser jeg har. F.eks i matte og fysikk bruker jeg lite Internett, men i IT timene bruker jeg det alltid. Jeg vil tro at jeg bruker ca 4-5 timer på Internett i gjennomsnitt hver dag. I helgene bruker jeg mer tid på Internett enn jeg gjør på hverdager.
 2. Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig?
  Jeg bruker både Facebook og Snapchat daglig; mest for å holde meg oppdatert, men også som kommunikasjonsmiddel.
 3. Forsøk å finne ut hvor mange i Norge i dag som bruker Facebook og Snapchat daglig.
  Det er omtrent 3,7 millioner nordmenn på Facebook og omtrent 2,7 millioner nordmenn som på Snapchat. Ca 3 millioner av brukerene på Facebook er aktive daglig, imens ca 2 millioner av brukerene på Snapchat er aktive daglig.Kilde: Sosialkommunikasjon.no

 4. Forsøk å finne ut hvor mange i Norge som ikke bruker Internett.
  Ifølge Iktnytt.no har ca 93% av Norges befolkning tilgang til Internett. Det vil si at kun 7% av Norges befolkning mangler Internett tilgang.
 5. Hvordan kan økningen i ensomhet som Ungedata-undersøkelsen viser, skylde den digitale måten vi kommuniserer på?
  Det virker sannsynlig at den digitale måten vi kommuniserer på kan forårsake en økning på ensomhet. Selv om man kanskje blir kjent med mange over nettet er det noe helt annen enn å bli kjent med noen ansikt til ansikt. Vi bruker også mer og mer tid på sosiale medier og Internett, og dette har nok en stor sammenheng med hvorfor antallet ensomme stiger.
 6. Hvilke fire punkter kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?– Flere møtepunkter
  – Store sosiale nettverk
  -Skjer ofte i korte tidsintervaller
  -Foregår ofte i en mange-til-mange-situasjon
 7. Hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?
  Når vi snakker om sosiale systemer har vi to typer, vertikale og horisontale. I vertikale systemer foregår sosialiseringen fysisk, altså ved at man møter og snakker med andre mennesker. Dette skjer når vi er med familien, når vi er på skolen og ved andre aktiviteter. Horisontale systmer er den interaksjonen som skjer på sosiale medier eller over nettet. Dette er blant annet Facebook, Snapchat og Twitter. Forskjellen på disse systemene ligger i måten vi oppfører oss på. I det vertikale sosiale systemet er det klare regler for hvordan man skal oppføre seg. I de horisontale sosiale systemene lager vi vår egen sosiale verden, og dermed definerer vi de sosiale normene selv.
 8. Hvordan kan teknologi brukes til å styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet.
  Teknologi kan hjelpe til å styrke kommunikaskjon og sosial tilhørlighet. Sosiale mediene og andre digitale former for kommunikasjon gjør at vi kan kommunisere med andre mennesker når som helst og hvor som helst. Teknologi kan også styrke sosial tilhørighet ved at vi kan skape et større sosialt nettverk. Dette betyr at man kan potensielt få flere venner og kontatker, noe som er med på å styrke vår sosiale tilhørighet.
 9. Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?
  Sosiale nettverk skaper nye muligheter for kommunikasjon. Ikke bare holder vi kontakten lettere, vi kan også få kontakt med personer vi aldri har møtt før. Gjennom sosiale nettverk man minoriteter finne andre mennesker som deler de samme verdiene. Dette gjør at minoritetene ikke trenger å føle seg så ”små” i samfunnet. De sosiale nettverkene kan øke tryggheten til minoritetene, og kan for eksempel hjelpe innvandrere til å bli bedre og kjappere integrert i samfunnet.
 10. Kartlegg din hverdag. Hvor mange timer bruker du på dine daglige aktiviteter? Hvor brukte du sosiale medier mest?
  Jeg står opp ca 07.20. Deretter tar jeg bussen 07.55 og er på sosiale medier på turen i ca 5 minutter. Skoledagen min varier i både hvor lang den er og hvilke fag jeg har. Derfor varierer det også hvor mange timer jeg bruker på sosiale medier på skolen. I fag der vi har tilgang til PC bruker jeg ofte sosiale medier mer enn i de fagene der jeg ikke har tilgang til PC. Til tross for dette bruker jeg sosiale medier mest på bussen og hjemme. Jeg antar at jeg bruker 4-5 timer på sosiale medier hver dag.

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s